Tallinna Tehnikakõrgkool
Logi sisse

Õppekava 'Autotehnika 2010' ained


Moodulite kaupa
Aastate kaupa
Ainekood Nimi EAP Aasta Semester Spetsialiseerumine Valikuline
Õppeaasta määramata
KKE015 Kehakultuur II 2 -
HKE094 Eesti keel 20 +
TTK001 Vabaõpingud 4 K -
TTK002 Külalislektorite loengud 3 K -
Sügissemester: Kohustuslikud ained: 0 EAP    Valikained: 0 EAP
Kevadsemester: Kohustuslikud ained: 9 EAP    Valikained: 20 EAP
Kokku: Kohustuslikud ained: 9 EAP    Valikained: 20 EAP
 
1. õppeaasta
MTT076 Metallide lõiketöötluse praktika 2 1 S -
RKE008 Füüsika I 4 1 S -
RKE013 Kujutav geomeetria 2 1 S -
RKE086 Matemaatika 4 1 S -
RKE091 Majandusmatemaatika 4 1 S +
HKE084 Inglise keel A I 3 1 K -
HKE089 Saksa keel A I 3 1 K -
MTA026 Hüdraulika ja pneumaatika 3 1 K -
MTA026 Hüdraulika ja pneumaatika 3 1 K Autotehnika -
RKE009 Füüsika II 5 1 K -
TLM310 Mikro- ja makroökonoomika 3 1 K -
RKE087 Lineaaralgebra 4 1 K -
RKE093 Insenerigraafika 2 1 K -
RKE094 Andme- ja tekstitöötlus 3 1 K -
TLM320 Tööõigus, tööohutus ja töötervishoid 3 1 K -
TAT323 Ettevõttepraktika I 2 1 K -
MTM200 Tehnomaterjalide praktikum 3 1 K Autotehnika +
Sügissemester: Kohustuslikud ained: 12 EAP    Valikained: 4 EAP
Kevadsemester: Kohustuslikud ained: 34 EAP    Valikained: 3 EAP
Kokku: Kohustuslikud ained: 46 EAP    Valikained: 7 EAP
 
2. õppeaasta
MTM154 Tehnomaterjalid 6 2 S -
MTR126 Tolereerimine ja mõõtetehnika 5 2 S -
MTT076 Metallide lõiketöötluse praktika 2 2 S Autotehnika -
MTT079 Metallide lõiketöötlustehnoloogia 3 2 S -
MME187 Teoreetiline mehaanika 4 2 S -
RKE069 CAD-projekteerimine 4 2 S -
TAT088 Kere ja alusvanker 4 2 S -
TAT105 Liiklusreeglid 2 2 S Teeliikluse korraldus -
TAT158 Sisepõlemismootorid 4 2 S -
TRT054 Elektritehnika 3 2 S -
RKE088 Matemaatiline analüüs 4 2 S -
TAT357 Liiklusprogrammid 4 2 S Teeliikluse korraldus -
HKE086 Inglise keel A II 3 2 K -
HKE091 Saksa keel A II 3 2 K -
KKE011 Kehakultuur 4 2 K -
MTM062 Metallide keevitustehnoloogia ja seadmed 4 2 K Autotehnika -
MTM082 Metallide termotöötlus ja seadmed 2 2 K Autotehnika -
MTR056 Masinaelemendid 4 2 K -
MME188 Tugevusõpetus 3 2 K -
TAT013 Auto elektriseadmed 5 2 K -
TAT038 Autode tehnonõuded 2 2 K -
TAT080 Jõuülekanne 2 2 K -
TAT101 Liiklusohutus 2 2 K Teeliikluse korraldus -
TAT296 Liiklusõpetus ja teooriatunni didaktika 5 2 K Teeliikluse korraldus -
TRT249 Automatiseerimise alused 3 2 K Autotehnika -
RKE089 Diferentsiaal- ja integraalarvutus 4 2 K -
RKE090 Statistika 4 2 K -
TAT324 Ettevõttepraktika II 4 2 K -
TAT353 Liikluskorraldus 6 2 K Teeliikluse korraldus -
TAT363 CATIA programm 2 2 K Autotehnika -
MTM198 Survetöötlemine ja valutehnoloogia 2 2 K Autotehnika -
HKE103 Vene keel B (üldkursus) 4 2 K +
Sügissemester: Kohustuslikud ained: 39 EAP    Valikained: 0 EAP
Kevadsemester: Kohustuslikud ained: 51 EAP    Valikained: 4 EAP
Kokku: Kohustuslikud ained: 90 EAP    Valikained: 4 EAP
 
3. õppeaasta
MTM095 Mootorikütused ja määrdeained 3 3 S -
MTR036 Konstrueerimise alused 2 3 S Autotehnika -
MTR057 Masinaelemendid - projekt 2 3 S Autotehnika -
TAT103 Liikluspsühholoogia 2 3 S Teeliikluse korraldus -
TAT107 Lisa- ja mugavusseadmed 2 3 S -
TAT119 Mootorsõiduki konstrueerimise alused 3 3 S Autotehnika -
TAT159 Sisepõlemismootori teooria 3 3 S Autotehnika -
TAT292 Autode hooldus, hooldusjaamad ja seadmed 7 3 S Autotehnika -
TAT356 Liikluskorraldus - projekt 2 3 S Teeliikluse korraldus -
HKE045 Vene keel B I (ärikeel) 3 3 S +
HKE097 Inglise keel A III 3 3 S +
HKE098 Saksa keel A III 3 3 S +
TAT032 Autode maanteekatsed 2 3 K -
TAT034 Autode remont 3 3 K Autotehnika -
TAT069 Inseneripraktika 24 3 K -
TAT298 Autode teooria ja testimine 4 3 K -
ATÖ331 Ökoloogia ja keskkonnakaitse 3 3 K -
TLM358 Kaubaveo alused ja veoseohutus 3 3 K Teeliikluse korraldus -
TAT376 Autode ehituse, hoolduse ja remondi praktikum 3 3 K Autotehnika -
TAT377 (I) Sõiduõpe - 3 K Teeliikluse korraldus -
TAT295 (I) Liiklusohutus õppesõidul ja sõidutunni didaktika - 3 K Teeliikluse korraldus -
TAT295 (II) Liiklusohutus õppesõidul ja sõidutunni didaktika - 3 K Teeliikluse korraldus -
Sügissemester: Kohustuslikud ained: 22 EAP    Valikained: 9 EAP
Kevadsemester: Kohustuslikud ained: 39 EAP    Valikained: 0 EAP
Kokku: Kohustuslikud ained: 61 EAP    Valikained: 9 EAP
 
4. õppeaasta
TAT037 Autode tehniline ekspertiis 2 4 S -
TAT120 Mootorsõiduk - projekt 2 4 S Autotehnika -
TAT295 Liiklusohutus õppesõidul ja sõidutunni didaktika 5 4 S Teeliikluse korraldus -
TAT300 Andragoogika ja didaktika. Liikluskasvatus 5 4 S Teeliikluse korraldus -
TLM001 Aktiivne müük 3 4 S Teeliikluse korraldus -
TLM004 Arvestuse alused 2 4 S -
TLM060 Ettevõtlus 2 4 S -
TLM099 Majandusanalüüs 5 4 S -
HKE099 Kliendisuhete juhtimine 3 4 S -
HKE100 Teadusfilosoofia alused 3 4 S -
TAT322 Eritranspordivahendid 2 4 S -
TAT359 Isiksuse-, suhtlemis- ja mõjutamispsühholoogia 2 4 S Teeliikluse korraldus -
TAT377 Sõiduõpe 4 4 S Teeliikluse korraldus -
MME226 Tööstusomand ja selle õiguskaitse 2 4 S Autotehnika -
TAT028 Autode hooldus - projekt 2 4 S Autotehnika +
TAT046 Diplomieelne praktika 6 4 K -
TAT374 Lõputöö 15 4 K -
Sügissemester: Kohustuslikud ained: 23 EAP    Valikained: 2 EAP
Kevadsemester: Kohustuslikud ained: 21 EAP    Valikained: 0 EAP
Kokku: Kohustuslikud ained: 44 EAP    Valikained: 2 EAP
 
Kokku:  Kohustuslikud ained: 250 EAP    Valikained: 42 EAP
 
eten